Annegitte  51 år  
Jennifer  38 år  
Helle  34 år  
Lillian  58 år